Demografi

Demografi

Varför föder vi fler barn i Sverige än i de flesta andra länder i Europa? Hur ser utvecklingen av samkönade äktenskap ut? Vilka blir konsekvenserna av att vi lever allt längre?

Kontakt

Professor Elizabeth Thomson, Sociologiska institutionen
E-post: elizabeth.thomson@sociology.su.se

Professor Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen
E-post: gunnar.andersson@sociology.su

Professor Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen
E-post: bo.malmberg@humangeo.su.se