Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning
  5. Ledande områden
  6. Samhällsvetenskap
  7. Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet

Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet

Varför drabbas vissa grupper i samhället oftare av sjukdomar? Hur påverkar skolgång och inkomst den sociala utvecklingen längre fram? Forskningen studerar hur olika uppväxt, ekonomi och andra faktorer påverkar människors livsvillkor.

Kontakt

Professor Anders Björklund, föreståndare SOFI
E-post: anders.bjorklund@sofi.su.se

Professor Olle Lundberg, föreståndare vid CHESS
E-post: olle.lundberg@chess.su.se