” För mig som är intresserad av makroekonomi är Sverige det bästa valet. Programmet vid SDPE är välkänt runt om i världen och jag blev uppmuntrad av mina tidigare professorer att söka den här utbildningen.”
Italienaren Dario Caldara som tidigare studerat i Tyskland och Italien påbörjade sin forskarutbildning i Stockholm höstterminen 2005. Det är omkring 15 sökande till varje plats, de senaste åren har betydligt fler än hälften av ansökningarna kommit från utländska studenter, varav många från välrenommerade europeiska, amerikanska och asiatiska universitet.
Forskarutbildningen i nationalekonomi vid Stockholms universitet ges av Nationalekonomiska institutionen i samarbete med Institutet för social forskning (SOFI) och Institutet för internationell ekonomi (IIES). Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm erbjuder man ett gemensamt kursprogram för doktorander inom nationalekonomi, ekonomisk statistik och finansiell ekonomi, Stockholm Doctoral Course Program in Economics, Econometrics and Finance (SDPE). Avhandlingen skrivs där man blivit antagen, vid Stockholms universitet eller vid Handelshögskolan. Samarbetet mellan de olika institutionerna har pågått i decennier och ambitionsnivån har gradvis höjts.

Stimulerande arbetsklimat

Runt 1990 började vi satsa på allvar att bygga upp ett gemensamt program med djup och bredd. Sedan slutet av 1990-talet har vi varit internationellt framgångsrika”, berättar professor Torsten Persson vid IIES, som tillsammans med professor Hans Wijkander från Nationalekonomiska institutionen och professor Eskil Wadensjö från SOFI beslutar om antagningen av forskarstudenter.
Torsten Persson tycker att det stora antalet sökande ger möjligheter att skapa ett produktivt och stimulerande arbetsklimat. Därför lägger man ner stor möda på urvalsprocessen.
” Vi vill hitta de som kan nå kreativa och originella resultat. Våra studenter vill högprestera, det sätter sin prägel på utbildningen. Samtidigt är känslan av samarbete viktig, att kunna komplettera varandra och lösa jobbiga saker tillsammans”, säger han.

Goda möjligheter till jobb

Den akademiska världen och den offentliga sektorn är nationalekonomernas huvudsakliga arbetsfält. En doktorsexamen i nationalekonomi har blivit allt mer viktig för att få intressanta arbetsuppgifter efter studietiden. Många välkända ekonomer har fått sin utbildning vid Stockholms universitet. Bland de med examina från senare år, som tidigt i karriären publicerat i topptidskrifter och fått jobb på utländska toppuniversitet, finns Mikael Priks på universitetet i München och Bård Harstad på amerikanska Northwestern University.
Bland arbetsplatserna för dem som fått arbete utanför universitetsvärlden efter en doktorsexamen från SPDE kan nämnas EU och dess olika institutioner, Riksbanken, departement, centrala ämbetsverk och olika arbetsmarknadsorganisationer i Sverige.

Många utländska studenter

De goda möjligheterna att få stimulerande jobb är något som attraherar forskarstudenterna.
”SDPE ger bra kontakter inför framtiden. Jag är intresserad av en akademisk karriär på något universitet där fler jobbar med samma typ av frågor, gärna i USA där utvecklingsekonomi är ett stort ämne, eller alternativt att arbeta på forskningsenheten hos någon multilateral biståndsgivare, säger Martina Björkman som är inne på sitt sista i forskarutbildningen.
Hon studerar frågor kring utbildning och hälsa i Uganda. Martina Björkman har jobbat mycket i Uganda med att samla in data på plats. Hon har varit där sammanlagt åtta gånger i perioder på mellan två veckor och tre månader.
Martina Björkman tycker att kvaliteten på utbildningen höjs genom att det är så många utländska forskarstudenter.
”Det är spännande att de tar in studenter från andra länder och med ett annat utbildningssystem som bakgrund.”
Text: Calle Arvidsson