Formerna för det internationella samarbetet har de senaste decennierna förändrats. Frivilligorganisationer, fackföreningar, företag och andra icke-statliga aktörer har allt större roll i beslut som fattas av WHO, Världsbanken och andra internationella organ. Den framgångsrika forskningen vid Statsvetenskapliga institutionen förenar fälten internationella relationer, politisk teori och europapolitik i analyser av förutsättningarna och effekterna av det icke-statliga inflytandet.

Påverkar transnationella aktörer de internationella organens förmåga att lösa uppgifter inom allt från miljöfrågor eller mänskliga rättigheter? När allt mer makt flyttas från nationell nivå är en annan fråga i forskningen om det icke-statliga deltagandet ökar legitimiteten i beslut som fattas på internationell nivå. Eller kan de frågor som drivs av de här aktörerna gynna vissa intressen mer, till exempel västvärlden på bekostnad av utvecklingsländer?

Forskningen inom området studerar även hur demokratiska de transnationella aktörerna själva är samt så kallade public-private partnerships, där offentliga och privata aktörer samarbetar för att lösa specifika problem. Forskargruppen har kunnat växa snabbt genom stora långsiktiga anslag från Riksbankens jubileumsfond och Europeiska forskningsrådet. Den har bland annat byggt upp en unik databas över de viktigaste internationella organen och hur de samarbetar med icke-statliga aktörer.