Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • PFAS, ämnet som aldrig försvinner 2017-02-24 Forskare från Sverige, Schweiz och USA efterfrågar i en artikel i Environmental Science and Technology kraftigt ökade insatser för forskning och reglering kring högfluorerade ämnen.
 • Iberoamericana’s latest issue: volume 45, Issue 1. 2017-02-24 The newly re-launched Open Access Iberoamericana –Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies,has published its latest regular issue: volume 45, Issue 1. We invite you to review the Table of Contents.
 • Niclas Jareborg. Foto: J.Blid. Data Management in the Life Sciences 2017-02-23 Föreläsning på engelska med Niclas Jareborg. Niclas will talk about ongoing efforts by national and European infrastructures that aim to facilitate proper data management and Open Access movement for Life Science research data.
 • Höga halter av kemikalier hos katter beror på inomhusmiljön 2017-02-23 En studie från universitetet har nu slagit fast det man tidigare misstänkte, nämligen att de höga halter av bromerande flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem.
 • Group photo Baltic Bridge collaboration Finska och svenska forskare lägger Östersjöpusslets bitar på plats 2017-02-22 I samarbetet Baltic Bridge kombinerar forskare vid Helsingfors och Stockholms universitet sin kunskap om Östersjön för att hjälpa beslutsfattare och näringslivet att agera för Östersjöns bästa.
 • Danmark och Tyskland bryter mot fiskeförbud 2017-02-21 Med ett starkt hotat bestånd och dålig tillväxt har EU förlängt fiskestoppet för torsk i västra Östersjön. Men trots förbudet har tyska och danska yrkesfiskare beviljats tillstånd för att tråla i området under perioden.
 • "Samverkan handlar om relationer" – lyckad avslutning på forskningssamarbetsprojekt 2017-02-20 Samarbeten och relationer var i fokus på Stockholm Excellence Seminarium, det avslutande mötet för ett internationellt forskningssamarbetsprojekt med Stockholms universitet och KTH som värdar.
 • Personalkris i svensk äldreomsorg 2017-02-20 Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har försämrats under senare år och är nu på flera punkter sämre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det visar en ny forskningsrapport från på Institutionen för socialt arbete. Hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen vill byta jobb.
 • Ny avhandling om juridikens roll för resiliens och det gränsöverskridande miljöskyddet i Östersjön 2017-02-18 I en ny avhandling i miljörätt från Stockholms universitet görs en av de hittills mest omfattande studierna av relationen mellan rätt och social-ekologisk resiliens. Social-ekologisk resiliensteori är en teoribildning som bidrar till kunskap om vad som utgör effektiv förvaltning av ekosystem i relation till icke-linjära, komplexa, miljöproblem. Rättssystemets roll för att upprätthålla social-ekologisk resiliens har emellertid hittills varit relativt outforskad. Genom att överföra resiliensteorin till rättsvetenskapligt tillämpbara begrepp och instrument konstateras i avhandlingen att den gränsöverskridande regleringen för att begränsa övergödningen av Östersjön i stor utsträckning återspeglar de funktioner som krävs för effektiv förvaltning ur ett resiliensteoretiskt perspektiv.
 • Föreläsning med Camilla Bardel Öppen föreläsning om öppen vetenskap 2017-02-17 Om paradoxer när det gäller strävan efter en öppen forskningsdatakultur och de juridiska frågetecken som uppstår när man sysslar med data från människor.