Forskningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

 • Så arbetar vi nationellt och på universiteten med Open Science - Del av föreläsningsserie 2016-10-21 Den 26 oktober ska Wilhelm Widmark prata om vad biblioteken och universiteten idag gör och kan göra för att främja arbetet med Open Science.
 • 40 miljoner till forskning om klimat och hållbarhet i utvecklingsländer 2016-10-21 Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) har beviljats drygt 40 miljoner för ett nytt forskningsprogram om klimat och hållbarhet i utvecklingsländer.
 • Nyliberala idéer formar gymnasieskolan och elevers livsval 2016-10-21 Att vilja bli konkurrenskraftig och lyckas väl på arbetsmarknaden. Så lyder myten om den ideala gymnasieeleven i de senaste decenniernas politiska texter. Denna föreställning styr hur gymnasieskolan utformas och vilka gymnasieprogram eleverna bör välja, visar en ny avhandling i pedagogik.
 • Erik Olsson Diaspora – ett begrepp i utveckling 2016-10-20 En ny studie från Delmi bidrar med policyrelevant kunskap inom områdena diaspora, transnationalism, migration och utveckling. Den är skriven av Erik Olsson, professor i Internationell migration och etniska relationer vid Socialantropologiska institutionen.
 • Ny rapport vill sprida kunskap om syntolkning 2016-10-19 Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet? ”Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i den nya rapporten Syntolkning. Forskning och praktik.
 • Ny avhandling: Forskning minskar risk för godtycke vid polisingripande 2016-10-19 I förundersökningsarbetet ingår att polisen kan tillgripa vissa tvångsmedel för att få fram bevisning. För de flesta tvångsmedel krävs skälig misstanke om att en person har begått ett brott. Emellertid ger rättskällorna liten vägledning om vad skälig misstanke innebär vilket leder till stort utrymme för godtycke. I en nyutkommen avhandling i processrätt från Stockholms universitet klarläggs begreppets innebörd samt hur polis och åklagare ska ta ställning till om skälig misstanke föreligger.
 • Den första kartan över genetisk variation i Sverige 2016-10-19 SciLifeLab, Science for Life Laboratory, presenterar idag den första kartan över den genetiska variationen i Sverige. Resultaten baseras på DNA-sekvensering av hela arvsmassan hos 1000 individer, utvalda för att täcka in variationen i hela landet.
 • Utlysning av doktorandmedel från Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg 2016-10-19 Från och med våren 2017 utlyser CKVO nu medel för en ny doktorandanställning. Behöriga att ansöka om medel för en doktorand är de fyra institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som ingår i CKVO:s ledningsgrupp, dvs. Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag är 15 februari 2017.
 • "Nu kommer det här gamla joxet från 1800-talet och spökar en torsdagkväll hemma" 2016-10-19 Gustav Westberg, doktor i nordiska språk, pratar i "Eftermiddag i P4 Stockholm" om hur synen på föräldraskap i samhället under de senaste 150 åren påverkar oss idag. Kvinnan/mamman ses fortfarande som den "naturliga" föräldern – på 1800-talet hänvisade man till Gud och bibeln och idag till kvinnlig biologi. Argumenten är snarlika och besläktade, och de styr och begränsar människors möjligheter att träda in i rollen som förälder.
 • Torrtåliga arter frodas trots att regnen återvänder i Sahel 2016-10-19 Efter den förödande torkan i Sahel-regionen söder om Saharaöknen har nu växtligheten återhämtat sig. Det som förvånar forskarna är att trots att det nu regnar mer och har blivit grönare så är det framförallt de mer torrtåliga arterna som frodas. Slutsatsen är att inte bara nederbörd utan även jordbruk och människors brukande av skog och mark, påverkar hur Sahel-regionens växter återhämtar sig.