Den gemensamma uppmaningen publiceras i oktobernumret av den ansedda amerikanska tidskriften Environmental Health Perspectives (EHP). Enligt Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, är den utbredda produktionen och användningen allt annat än under kontroll.

– Vi vet fortfarande mycket lite om en rad ämnen, till exempel om flera av de flamskyddsmedel som nu introduceras för att ersätta de som förbjuds. Äntligen reagerar forskare från en rad ämnesområden i detta gemensamma uttalande. Det är mycket tillfredsställande, säger Åke Bergman, som också är en av medförfattarna till dokumentet.

Åke Bergman har tillsammans med Dr Linda Birnbaum, chef för National Institute of Environmental Health Sciences i USA också skrivit en ledarartikel i samma tidskrift. Ledaren publiceras samtidigt som forskarnas uppmaning offentliggörs.

Lagras i människors kroppar

Bromerade flamskyddsmedel lagras i människors kroppar och i miljön. Det finns, enligt forskarna, risk för att de kan skada ofödda barn, ha hormonstörande effekter och orsaka cancer. Det är inte heller fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna med bränder, vilket är tillverkarnas skäl till att de används.

– De som använder bromerade flamskyddsmedel i sina produkter ska vara mer observanta på om medlen verkligen tillför något mervärde eller inte. De bör också informera mer om riskerna med dem. Jag anser också att andra metoder för att minska riskerna för uppkomst av bränder bör utnyttjas bättre, säger Åke Bergman.

Artikeln och ledaren är tillgängliga på:
http://www.ehponline.org/article/info:doi/10.1289/ehp.1003089
respektive
http://www.ehponline.org/article/info:doi/10.1289/ehp.1003088

Läs även artikeln Kemikalierna i våra kroppar om Åke Bergmans forskning.

Vetenskaplig guide i filmen Underkastelsen

I våras hade filmen Underkastelsen av Stefan Jarl premiär. Filmen handlar om de kemikalier som kommer in i våra kroppar. Vetenskaplig guide genom filmen är Åke Bergman.