- Syftet med projektet är att stödja forskning vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap som fokuserar på att identifiera organiska miljögifter, samt hur de påverkar ekosystemet, berättar forskaren Michael McLachlan.

Det nya projektet är en utvidgning av ett existerande projekt, Screen-Pop. Screen-Pop studerar 40 000 otestade kemikalier som finns i olika produkter. Genom modeller försöker forskarna förutspå vilka som har egenskaper som kan göra dem till nya miljögifter.
- Begränsningen med Screen-POP är att det enbart fokuserar på kemikalierna, inte på effekterna för ekosystemet, förklarar Michael McLachlan.

Minska kunskapsluckor

Det nya projektet, som fått finansiering vid Formas strategiska satsning (se nedan), kommer att bygga vidare på den tidigare forskningen, genom att undersöka problemet med stabila transformationsprodukter, samt se vilka effekter de har på miljön.
Resultaten kommer att vara till stor hjälp för att minska de stora kunskapsluckor som finns när det gäller kemikaliers miljö påverkan. Det innebär också att det blir lättare för myndigheter att reglera användandet att potentiella miljögifter.
– Resultaten kommer vara till stor hjälp att identifiera nya problem innan de blir synliga, säger Michael McLachlan.

Samarbete med Norge och Kanada

Screen-Pop är ett samarbete med forskare från Norge och Kanada, det nya fortsättningsprojektet är världsunikt.
- Liknande metoder används i andra projekt på ITM, men inte på samma sätt.

Totalt arbetar 40-50 personer med Östersjön vid ITM.

Text: Mikaela Lind