Naturvetenskap

Ledande forskningområden inom naturvetenskap

  • Bilden visar en bindvävscell vars kärna (blå med röda prickar) och ett system av sammanfogade filame Arvsmassans funktion och stabilitet Den övergripande målsättningen inom detta vidsträckta forskningsområde är att förstå hur generna i arvsmassan uttrycks, hur arvsmassan bevaras och hur den överförs till kommande generationer.
  • Atom- och molekylfysik Reaktioner som påverkar olika molekyler ger en grundläggande förståelse av fysiken på atomnivå. Forskningen kan ge nya material och visa på förutsättningen för liv i rymden.
  • Biologisk modellering Matematiska modeller av biologiska system ger nya kunskaper. Beräkningar med kraftfulla datorer beskriver det komplexa samspelet i allt från celler till hela ekosystem.
  • Biologiska membraner Cellmembranen har en central funktion för olika biokemiska processer i cellen. Vid Centrum för biomembranforskning pågår unik forskning om de proteiner som utgör en stor del av membranen.
  • Geometri Modern geometri är intimt kopplad till andra grenar inom matematiken och har en viktig funktion för studiet av naturvetenskapliga fenomen.
  • Katalys i organisk kemi Inom området bedrivs världsledande forskning kring nya selektiva reaktionsmetoder. Med hjälp av olika katalysatorer utvecklas reaktioner som är intressanta för bland annat läkemedelstillverkning.
  • Foto från forskningsexpedition för klimat och milö Klimat, hav och miljö Hur fungerar jordens klimatsystem och ekosystem? Och hur känsliga är de för mänsklig påverkan? Det är två centrala frågeställningar inom forskningsområdet Klimat, hav och miljö.
  • Foto på professorerna Lennart Bergström och Xiaodong Zou. Orasis foto/MÅ Materialkemi Materialkemin vid universitetet förenar detaljstudier på atomnivå med utveckling av nya keramer och porösa material. Forskningen ger nya funktionella material för hälsoområdet och energi- och miljöteknik.

Kontakt

Postadress
Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden
 

Besöksadress
Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 14 A
Södra huset, A5
Stockholms universitet

science.su.se