Flera fysiker vid Stockholms universitet är sedan länge involverade i LHC, den stora krocktunneln vid Cern, det europeiska kärnfysiklaboratoriet, utanför Genève. LHC har till stor del konstruerats för att kunna hitta Higgspartikeln. Det är världens största, dyraste och mest avancerade maskin. Krocktunnelns omkrets är 27 kilometer.

Kerstin Jon-And ledande inom Atlasprojektet
Kerstin Jon-And är professor i fysik vid Stockholms universitet och har varit en de ledande bakom Atlas – en av forskargrupperna som jobbar vid Cern och som nu presenterats nya upptäckte om Higgspartikeln.

Se filmen om forskning inom astrofysik och partikelfysik vid Stockholms universitet.

Läs artikeln om Stockholmsfysiker som forskar vid Cern.