Profilområden

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Profilområden

Universitetets 16 profilområden

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen.

Aktuellt

 • Nordic Journal of Migration Research Nordeuropéer i Spanien – nytt temanummer av NJMR 2017-09-22 Det senaste numret av Nordic Journal of Migration Research är ett temanummer med titeln ”Liquids and Sediments: Practices of Community in the Context of Migration, Mobility and Transnationalism”. Erik Olsson är en av medredaktörerna.
 • Birkakrigaren var en kvinna 2017-09-20 Krig under vikingatiden var inte en aktivitet uteslutande för män. Även kvinnor hade höga positioner på slagfältet.
 • Arktiska spår: Människa och djur 2017-09-20 Vilka effekter har klimatförändringarna på natur och samhälle i Arktis? Panelsamtal och föreläsningar med bland andra naturgeografen Gunhild ”Ninis” Rosqvist, föreståndare för Tarfala forskningsstation, renägaren Niila Inga från samebyn Laevas och den finlandssvenska journalisten och författaren Anna-Lena Laurén. Samtalet sänds direkt på su.se/play
 • Arktiska spår: Isen smälter 2017-09-19 Föredrag och panelsamtal med bland andra geologen och klimatforskaren Martin Jakobsson, arkeologen Kerstin Lidén och Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria, knuten till Tekniska Högskolan. Temakvällarna Arktiska spår leds av Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor i etnologi vid Nordiska museet och Stockholms universitet.
 • Hundraårsfirande finansiär viktig för universitetet 2017-09-15 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av Stockholms universitets viktigaste finansiärer. Stiftelsen fyller nu 100 år och firar bland annat med vetenskapssymposier.
 • Forskning som lär oss mer om cellens dörrar 2017-09-15 För att våra celler ska få näring behöver den komma in genom cellmembranet. Transporten sker genom proteiner. Dessa är små, komplexa och extremt viktiga för hela kroppen. David Drew vill veta exakt hur de fungerar.
 • Myggor och membranproteiner i fokus vid symposium om livsvetenskap 2017-09-07 Människans ursprung, kartläggningen av proteiner och neurobiologin hos världens farligaste djur, myggan, är ämnen som behandlas av världsledande forskare vid ett symposium om livsvetenskap.

Universitetets profilområden

Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin

Stockholm universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen.

Astrid Söderbergh Widding
Rektor vid Stockholms universitet

Forskare berättar om sin forskning

Webbfilmer för profilområden. Foto: Eva Dalin
Puff till forskningsdatabasen