AFA Försäkring ger totalt 4,7 miljoner till två forskningsprojekt för att förebygga hot och våld i skola och hemtjänst. Det största av dessa anslag, på 3 miljoner, går till Paulina de los Reyes vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet. Hon ska forska kring hot och våld inom hemtjänst och skola: vilka är de genusmässiga orsakerna och konsekvenserna, och hur kan man förebygga? Det andra anslaget, om 1,7 miljoner, går till två forskare vid högskolan i Gävle.

Bland de andra områden som får stöd av AFA Försäkring finns forskning om hjärthälsa, diabetesmedicin mot stroke, lärares karriärbanor, arbetsmiljö på sjukvårdsrådgivningar och om engagemang för förändring i vården.

Mer information om samtliga projekt.