Jens Carlsson
Jens Carlsson
 
Stiftelsen för strategisk forskning har utsett fjorton forskartalanger som beviljas totalt 42 miljoner kronor, jämt fördelade på 2,95 miljoner kronor vardera, genom forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award. Efter disputationen genomför många forskare en forskningsvistelse utomlands, en så kallad postdok. Syftet med Ingvar Carlsson Award är att ge dessa postdoktorer möjlighet att starta en forskningsverksamhet i Sverige när de återvänder.

De forskare som fått anslag beviljade från Ingvar Carlsson Award erhåller även ett personligt stipendium som uppgår till 50 000 kronor. Forskarna får dessutom möjlighet att delta i ett särskilt program för ledarskapsutveckling som skapar förutsättningar för kompetenta och utvecklande ledare inom framtida svensk forskning.

En av dem som får anslag är Jens Carlsson, postdok vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet för forskning om ”Datorbaserad prediktion av GPCR-strukturer och ligander”