Fyra av nätverken leds från Stockholms universitet. Det är:
- Nordic Astrology Network (Wolf Geppert, Fysikum)
- Nordic Network for Baltic Sea Remote Sensing (NordBaltRemS) (Susanne Kratzer, Systemekologiska institutionen)
- Nordic Network for Digital Visuality (Karin Becker, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation)
- Nordic network for research on marketisation of elder care (Marta Szebehely, Institutionen för socialt arbete)

Mer information.