Doktorsexamen
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. Kursdelen får således uppgå till maximalt 120 hp. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i doktorsexamen.

Licentiatexamen
Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, och fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. Licentiatexamen utfärdas endast i de ämnen som enligt respektive allmän studieplan explicit leder till sådan examen. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i licentiatexamen.

Lokal examensordning

 Ämnen i examina på forskarnivå dec 2016 (87 Kb)

Examensansökan

Examensansökan via webben (Mina studier) är fortsatt stängd under de första veckorna i november på grund av förberedelser i det nya Ladoksystemet.

Det går att ansöka om examen på pappersblankett (se pdf-fil längst ned på sidan) under den här perioden, men samtliga studier måste då styrkas genom bifogade studieintyg på svenska och engelska. Alternativt avvaktar du med att ansöka tills det nya Ladoksystemet är igång och examensansökan kan göras via Mina Studier.

Examensbevis som utfärdas i det nya systemet kommer att ha en delvis annan utformning än den nuvarande.

Examensbeviset ska hanteras som en värdehandling. Om originalet förkommer kan Studentavdelningen endast ordna en kopia.

Handläggningstiden för examen på forskarnivå är för närvarande ca en månad men kan under bytet till nya Ladoksystemet bli längre. Förutsättning för att handläggning ska påbörjas är att ansökan som lämnas in är komplett.

Ansök på webben via Mina studier (tillfälligt stängd)   minastudier.su.se