Forskarskolan Teknikutbildning för framtiden (TUFF) är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle och Kungl. Tekniska Högskolan. Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms universitet är värdinstitution för forskarskolan.

Syftet är att stärka teknikämnets status och teknikundervisningens effektivitet i grundskolan. Forskarskolan ska arbeta för att stärka rekryteringen till tekniska studier i gymnasiet och vid högskola, samt verka för en könsneutral utbildning och en jämnare könsfördelning i rekryteringen

Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma lärare som ska gå utbildning på forskarnivå på 80% och arbeta i sin skola 20%. Utbildningen avslutas med en licentiatuppsats. Sista ansökningsdag var den 15 maj 2008.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska kunskapstraditioner
Högskolan i Gävle
Kungl. Tekniska Högskolan