Forskarskolan i estetiska vetenskaper syftar till att studera estetiska aspekter på ett teoretiskt och ämnesövergripande sätt. De ämnen inom Humanistiska fakulteten som primärt berörs av forskarskolan är filmvetenskap, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teater- och dansvetenskap samt estetiska inriktningar i språk- och historieämnena. Till forskarskolan hör 21 doktorander. Avhandlingen skrivs inom något av fakultetens examensämnen.

Forskarskolans webbplats