Ett 20-tal doktorander antas av forskarskolan och Humanistiska fakultetens institutioner. De områden inom fakulteten som primärt berörs av FoKult är historiskt inriktade ämnen, kulturämnen samt kulturhistoriska inriktningar i andra humanistiska ämnen.

Forskarskolans seminarier och kurser kommer även till del att vara tillgängliga för samtliga doktorander inom Humanistiska fakulteten.

Forskarskolan i kulturhistoriska studier