Forskarskolan är en del av regeringens satsning på att ge yrkesverksamma lärare möjlighet att genomgå utbildning på forskarnivå. Sju platser erbjuds nu i en forskarutbildning på fyra år med start den första september 2008. Utbildningen består av kurser om 90 högskolepoäng och ett avhandlingsarbete om 150 högskolepoäng och avslutas med en doktorsexamen.

Värduniversitet för forskarskolan är Stockholms universitet, men utbildningen ges i samverkan med Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Högskolan i Borås, Södertörns Högskola samt University of the Western Cape, Sydafrika.

Centrum för tvåspråkighetsforskning