Vetenskapsrådet har beviljat medel för en nationell forskarskola i pedagogisk bedömning. Forskarskolan organiseras i samverkan mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå universitet, där Stockholms universitet har samordningsansvaret.

Det forskningsområde som ska behandlas inom ramen för forskarskolan är vitt och omfattar bedömning; att främja lärandet på individnivå, och kunskapsbedömning; att informera om resultat på olika nivåer. Genom samarbetet mellan olika specialiserade vetenskapliga miljöer erbjuder forskarskolan kvalificerade möjligheter för forskarstuderande med olika intressen inom området.

Mer information.