Riktlinjer för avstämningsseminarier forskarutbildningen

Riktlinjer för avstämningsseminarier

Riktlinjer för avstämningsseminarier i forskarutbildningen i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid HSD.

Riktlinjer för seminarium för avhandlingsplan

OBS! Läs först informationen under riktlinjer för avstämningsseminarier.

Riktlinjer för mittseminarium

OBS! Läs först informationen under riktlinjer för avstämningsseminarier.

Riktlinjer för slutseminarium

OBS! Läs först informationen under riktlinjer för avstämningsseminarier.

Kontakt

Studierektor forskarutbildningen
Kristina Lanå, kristina.lana@hsd.su.se

Forskningsadministration
Sara Rylander, sara.rylander@hsd.su.se