Kl 10.00-11.30 i Aula Magna: Gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter

Hitta till Aula Magna

 • Rektor hälsar välkommen tillsammans med studentkåren
 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Centrala lärarstudentrådet
 • Lärarstudenternas klubbmästeri
 • Medieverkstaden
 • Kom igång med IT och biblioteket
 • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
 • Studenthälsa

Lunchpaus. Ta med dig mat och ät lunch med andra lärarstudenter i gräset!

Kl 13.00-16.00 i Vivi Täckholmssalen, Introduktion för nya ämneslärare

Hitta till Vivi Täckholmssalen

 • 13.00            Utdelning av informationsmaterial mm (studievägledningen)
 • 13.15-13.25  Inledning (Ulrika von Schantz)
 • 13.25-13.35  Utbildningens struktur och upplägg (Per Fransson)
 • 13.35-13.50  Studievägledningen informerar
 • 13.50-14.00  Studentråd/Studiebevakarna för lärarutbildningarna/Kåren och Stockholms studenters IF
 • 14.00-14.15  PAUS
 • 14.15-14.45  Ämnesdidaktik och Verksamhetsförlagd utbildning (Cecilia Eskilsson, Niclas Runebou)
 • 14.45-15.30  Ämnesinstitutionerna presenterar sina respektive ämnen (Maria Jansson,  Marja-Liisa Keinänen, Karin Reuterswärd, Mattias Tydén)
 • 15.30-16.00  Frågor, diskussion

Varmt välkommen!