Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus P, Frescati)

Postadress:
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)

När du klickar på namnen nedan, så kommer du till deras sidor i SUKAT, där du kan se utförlig information.

Prefekt

Inger Eriksson
Telefon: 08-1207 6231
Mobil: 070-299 5053
E-post: inger.eriksson@hsd.su.se

Stf prefekt

Ulrika von Schantz
Telefon: 08-1207 6561
Mobil:
073-460 4927
E-post: ulrika.vonschantz@hsd.su.se

Studierektorer

Per Fransson
Telefon: 08-1207 6588

Catrine Björck
Telefon: 08-1207 6507

Kerstin Grenö
Telefon: 08-16 2643

Administrativ chef

Claudia Hakanen
Telefon: 08-1207 6650

Kontaktuppgifter till vår personal hittar du i personalkatalogen SUKAT samt under Personalpresentationer.