Om du är antagen HT11 t.o.m. VT17:

Ansökan ska skickas till din programansvariga institution medan du läser termin 4 (två terminer före det att du ska påbörja studierna i andraämnet). Om termin 4 läses en hösttermin ansöker du perioden 15/9-15/10.

Om termin 4 läses en vårtermin ansöker du perioden 15/3-15/4. Ansökningar inkomna före ovanstående ansökningsperioder handläggs inte.

Om du är antagen fr.o.m HT17:

Ansökan ska skickas till din programansvariga institution medan du läser termin 2 (två terminer före det att du ska påbörja studierna i andraämnet). Om termin 2 läses en hösttermin ansöker du perioden 15/9-15/10.

Om termin 2 läses en vårtermin ansöker du perioden 15/3-15/4. Ansökningar inkomna före ovanstående ansökningsperioder handläggs inte.

 

Följande ämneskombinationer är möjliga för geografi respektive samhällskunskap som ingångsämne för antagna HT11 och senare

Geografi  och engelska
Geografi  och historia
Geografi  och matematik
Geografi  och religionskunskap
 
Samhällskunskap  och engelska
Samhällskunskap  och geografi
Samhällskunskap  och historia
Samhällskunskap  och matematik
Samhällskunskap  och religionskunskap
Samhällskunskap  och svenska

Följande ämneskombinationer är möjliga för historia respektive religionskunskap som ingångsämne för antagna HT11 och senare:

Historia och engelska
Historia och geografi
Historia och religionskunskap
Historia och matematik

Religionskunskap och engelska
Religionskunskap och geografi
Religionskunskap och historia
Religionskunskap och matematik

Har du påbörjat lärarprogrammet före HT11 och vill byta andraämne?

Kontakta studievagledning@hsd.su.se för information om dina möjligheter.