På HSD använder vi oss av anonyma salsskrivningar. Anonyma salsskrivningar innebär att du identifieras med en personlig kod (anonymkod) istället för ditt personnummer så att läraren inte vet vems tenta denne läser. På grund av detta är anmälan till salsskrivningar obligatorisk. Anmälan görs via Mitt universitet (www.mitt.su.se – Mina studier-Tentamensanmälan).

Till skrivningstillfället måste du ha med dig din personliga kod och giltig legitimation för att kunna lämna in din skrivning. När du lämnar in din tenta är det viktigt att du skriver din anonymkod överst på ALLA blad i din tentamen.
 

Inplanerade salstentor på institutionen HSD under HT17
 

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 (kurskod HV46SO)

  • Onsdag 20/9 kl 0900-1300 (Tentamen HV46SO-delkurs Geografi med ämnesdidaktik)
  • Torsdag 2/11 kl 0900-1300 (Omtentamen HV46SO-delkurs Geografi med ämnesdidaktik)

Mer information om regler om salsskrivningar finner du nedan.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet:

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Inplanerade uppsamlingstillfällen för hemtentamina under HT17

Här kan du se vilka kurser och delkurser som kan omexamineras vid nästa uppsamlingstillfälle.

  • Delkursen Ämnesdidaktik inom RKVG12 Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

  • Kursen CHSO2V Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs, 15 hp

  • Inriktning religion - kurs HVÄP01 + CHUVK1 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning I

  •  Inriktning religion - kurs HVÄP02 + CHUVK2 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning II

Anmälan är möjlig t.o.m. den 21 december. Utskick av examinationuppgifter sker den 22/12. Inlämning senast den 5/1-18.

För omtentamen eller examination för övriga kurser ska studenten kontakta den kursansvariga läraren, kontaktuppgifter finns på respektive Kurshemsidor

Du anmäler dig till uppsamlingstillfället på "Mina studier" via www.mitt.su.se

Läs mer om hur du undviker plagiering nedan.

Plagiat

Plagiat innebär att du kopierar någon annans text utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller tanke som du har hittat i en bok, en tidning eller på webben. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt utan att ange källan betraktas som plagiat och är inte tillåtet. Att använda sig av egna texter som tagits fram i ett annat sammanhang utan korrekt referensgivning betraktas som självplagiering. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen.

Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk och plagiat till prefekt.

Läs mer om plagiering här:

Studie- och språkverkstaden har tips för hur du undviker plagiering.

Regelboken vid Stockholms universitet beskriver hur disciplinärenden hanteras.

Länktips: Antiplagieringsguide