Lärarlyftet II

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II

Lärarlyftet II är en satsning som pågår mellan 2012 och 2018 och riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet för. Även fritidspedagoger och lärare i fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning inkluderas. Satsningen har en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen.

SO för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15hp). Kurs inom Lärarlyftet II, CH01LL

Nyfiken på att lära dig hur du motiverar och engagerar eleverna att utveckla sina SO- kunskaper? Den här kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen mot minst åk 1-3 och undervisar i SO utan att vara behörig i ämnet. I den här kursen får du kunskaper om SO-ämnenas innehåll i de aktuella kursplanerna för elever i årskurs 1-3. Vi kommer att diskutera och arbeta praktiskt med att organisera för utveckling och lärande samt behandla de digitala verktygens roll för undervisning och lärande.

SO för lärare åk 4-6, 30hp (1-30hp). Kurs inom Lärarlyftet II, CH01SL

Nyfiken på att lära hur du motiverar och engagerar eleverna att utveckla sina SO- kunskaper? Det här är en kurs för dig som har behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 och undervisar i samhällsorienterande ämnen i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan