Lärarlyftet II

SO för lärare åk 4-6, 30hp (1-30hp). Kurs inom Lärarlyftet II, CH01SL

Nyfiken på att lära hur du motiverar och engagerar eleverna att utveckla sina SO- kunskaper? Det här är en kurs för dig som har behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 och undervisar i samhällsorienterande ämnen i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi, deras innehåll och gestaltning i akademin och i skolan. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv behandlas parallellt med respektive ämnesområde. De samhällsorienterande ämnena har en tematisk karaktär och därför avslutas kursen med ett syntetiserande projekt. Kursen fäster även stor vikt vid analys och tolkning av relevanta styrdokument, inte minst frågor knutna till bedömning och betygssättning i de samhällsorienterande ämnena. I kursen tillämpas varierade arbetsformer, där praktisk-estetiska lärprocesser och användningen av IT i undervisningen har en framskjuten plats.

Se kursbeskrivningen

 

 

Förkunskaper

Lärarexamen samt huvudmannens godkännande

Studietakt

halvfart och på distans med två campusträffar omfattande två heldagar per månad

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start och-
slutdatum

För kursen som startar VT17: 2017-01-16 - 2018-01-14
För kursen som startar HT17: 2017-08-28 - 2018-06-03

Ansökan

För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Anmälan HT17 och kursplan
Ansökningsperiod: 15 mars - 18 april 2017
Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet II_HT17 (120 Kb)

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema för grupp med start vt17
Schema för grupp med start ht 17

Litteraturlista

Litteraturlista CH01SL (362 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Björn Falkevall, bjorn.falkevall@hsd.su.se

 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan