Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

Vad blir du?

Som ämneslärare mot gymnasieskolan blir du lärare i två ämnen på gymnasiet. Du får även behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i dessa ämnen.

Mer information

Klicka på länkarna för mer information om:

Ämneskombinationer
Ansökan
Mål - ämneslärarexamen (avancerad nivå)
Utbildningsvetenskaplig kärna
Studiegångar
Verksamhetsförlagd utbildning
Efter studierna