Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen. Under fliken Behörighet kan du läsa mer om vilka ämnen du kan få behörighet i igenom KPU.

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp

Omfattning

tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Läs mer: omfattning
Programmets
uppläggning
Studiegång
Programmet
startar
HT18, startar under första halvan av terminen.
OBS! Utbildningen startar under förutsättning att det finns tillräckligt många behöriga sökande
Studietakt
Studieform
100% (heltid)
Campusförlagda (ej på distans)
Behörighet Läs mer om behörighet
Ansökan och
utbildningsplan
Ansökan och utbildningsplan
Ansökan till HT2018 är öppen 15 mars - 16 april
Examen Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan
Läs mer om Examen
Kontakt Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se
Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

 

 

Omfattning

Programmet omfattar tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmets kurser ges vid flera olika institutioner på Stockholms universitet.

Du som har en forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen) i ett ämne som anknyter till något av dina undervisningsämnen har möjlighet att genomföra det avslutande självständiga arbetet (15 hp) redan under den andra terminen. Detta innebär utökad studietakt under termin 2, i och med att arbetet genomförs parallellt med att du läser de övriga kurserna. Samtidigt ger det dig med en forskarutbildning i bagaget en möjlighet att förkorta utbildningen med en halv termin.

I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet.

Examen

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. 

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller årskurs 7-9 i ett ämne och med inriktning mot årskurs 7-9 i två ämnen avläggs på grundnivå.

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i två ämnen och med inriktning mot årskurs 7-9 i tre ämnen avläggs på avancerad nivå. En examen på avancerad nivå ger dig möjlighet till att söka till forskarstudier.

Efter examen ansöker du om lärarlegitimation hos Skolverket.

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp). Om du har ett andra eller tredje ämne om 60 hp respektive 45 hp i din examen kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen.

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ett undervisningsämne avläggs på grundnivå.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar de två undervisningsämnena svenska och samhällskunskap avläggs på avancerad nivå.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar tre undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå.
     

Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan i ett eller två ämnen.

  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå.

Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i dina ämnen.

 

KPU - matematik, naturvetenskap och teknik

Är du intresserad av att gå en motsvarande utbildning för lärarexamen inom matematik, naturvetenskap och teknik? Följ länken till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.