Innehållet i ämnesstudierna ska vara relevant för undervisning i ämnen som finns i gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning inom samhällsvetenskap/humaniora/språk. 

Inför höstterminen 2017 går det ansöka till programmet med ett eller två ämnen. Du hittar mer information om de ämnen det går att ansöka med samt behörighetskraven för respektive ämne under fliken ”Behörighetskrav”. ​Du ansöker via antagning.se:

Länk till programansökan

När du ansöker anger du vilket eller vilka undervisningsämnen du vill få din behörighet prövad i. Ansöker du med två ämnen men bedöms som behörig i endast ett av dem kan du bli antagen med ett ämne.

Urval

Om du är behörig till utbildningen blir du placerad i en urvalsgrupp. Urvalsgrupperna är baserade på det ämne som kommer att vara ditt första ämne. Du blir placerad i den urvalsgrupp om är mest fördelaktig för dig. Följande urvalsgrupper finns:

  • Engelska
  • Företagsekonomi
  • Finska
  • Moderna språk (spanska, tyska, franska, italienska, portugisiska)
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Övriga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen (samhällskunskap, religion, historia, psykologi, geografi)

Vid behov av urval så fördelas antalet platser utifrån första ämne. I den mån det är möjligt så ges fler platser till behöriga sökande med prioriterade ämnen som första ämne. Höstterminen 2017 prioriteras ämnena Företagsekonomi och Svenska som andraspråk.

Behöriga sökande rangordnas inom varje urvalsgrupp efter antal högskolepoäng i sökt ämne/sökta ämnen.