Behörighetskraven hittar du i utbildningsplanen.

För behörighet till programmet krävs någon av nedanstående kombinationer

  • För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp.
  • För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp respektive 45 hp.
  • För årskurs 7-9 med tre undervisningsämnen, 90 hp, 45 hp respektive 45 hp.
  • För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp.
  • För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 respektive 90 hp.

Ämnesstudierna ska inkludera minst ett självständigt arbete om 15 hp.

Följande ämnen går att söka till

För examen mot 7-9            För examen mot gymnasiet
Engelska Engelska
Finska Finska
- Franska
- Företagsekonomi
Geografi Geografi
Historia Historia
- Italienska
- Portugisiska
- Psykologi
Religionskunskap Religionskunskap
Samhällskunskap Samhällskunskap
Spanska Spanska
Svenska Svenska
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk
- Tyska

 

Generella behörighetskrav

De generella behörighetskraven för årskurs 7-9 i respektive ämne finner du här: Ämneskrav och behörighet 7-9 KPU HT16 (34 Kb)

De generella behörighetskraven för gymnasiet i respektive ämne finner du här: Ämneskrav och behörighet GY KPU HT16 (41 Kb)

En prövning av meriter mot förkunskapskraven görs i samband med ansökan till utbildningen. Beslutet tas av antagningen efter ansökan och vi på HSD kan således inte föregå deras beslut och ge förhandsbesked på eventuella tillgodoräknanden.