Undervisande personal Masterutbildningen

Undervisande personal/handledare Masterutbildningen

Institutionens personal har lång erfarenhet som lärare, forskare och professionsutvecklare i ämnesdidaktik. Som student knyts du redan från början till en handledare i just din specialitet som följer och stödjer dig i dina studier. Profilsidor till programmets personal hittar du nedan.