Samarbeten över fakultets- och områdesgränser liksom med andra organisationer är önskvärt.

Vem kan söka?

Vid Stockholms universitet tillsvidareanställda lärare och forskare. Huvudsökande ska ha doktorsexamen.

Ansökan

Ansökan skickas elektroniskt i pdf-format utformat som ett sammanhållet dokument till registrator@su.se. Ange diarienummer SU FV-5.1.2-2971-16 i ärendemeningen.

Mer information

Se  Utlysning av seed money (58 Kb) för utförlig information om ansökan.

Frågor om utlysningen besvaras av Gunilla Allstig, forskningssekreterare, Avdelningen för forskningsstöd, gunilla.allstig@su.se.