Program för hösten 2017

 • Onsdag 11 okt: Mänskliga rättigheter
  Bergsmannen kl. 15-17
  Ansvariga: Jonas Ebbesson & Elisabeth Wåghäll Nivre
 • Måndag 23 okt: Humanvetenskaplig miljöforskning
  Bergsmannen kl. 15-17
  Ansvariga: Astri Muren & Jonas Ebbesson
 • Onsdag 8 nov: Genusakademin
  Bergsmannen kl. 15-17
  Ansvariga: Gunnel Forsberg & Jessika van der Sluijs
 • Tisdag 21 nov: Språk & politik
  Bergsmannen kl. 15-17
  Elisabeth Wåghäll Nivre & Annika Ullman
 • Måndag 11 dec: Digital humanvetenskap
  Bergsmannen kl. 14-17
  Karin Helander, Astri Muren & Uno Fors.

Samtliga seminarier äger rum kl. 15-17 i Bergsmannen, Aula Magna (utom Digital humanvetenskap 11 dec, kl. 14-17) och är öppna för alla intresserade vid Stockholms universitet. Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Anmälan krävs - länkar till anmälan (namn och institution) finns i kalendariet.

Inbjudan till varje seminarium skickas ut till prefekterna för vidare spridning. För mer information går det bra att kontakta Gunnel Forsberg.

Tanken är att seminarierna kan resultera i allt från idéer kring nya forskningsprojekt och gemensamma kurser till öppna föreläsningar eller seminarieserier.

Varmt välkomna!