Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området
  4. Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området

Mentorsprogram för juniora forskare vid Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området sjösätter i september 2017 ett mentorsprogram för juniora forskare. Programmet är avsett främst som karriärstöd och mentorerna kommer att fungera som bollplank och rådgivare. Omfattning är på ett år med cirka tre möten per termin.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden