Anmälan (namn + institution): https://doodle.com/poll/phi5d59saduh9xy8

Seminarierna hålls i normalfallet på svenska. Områdesnämnden bjuder på lättare fika i samband med seminariet.

Läs gärna mer om Humanvetenskapliga områdets satsning på digital humanvetenskap.

Välkomna!