Tid: Onsdag 5 april kl. 15-17

Lokal: Bergsmannen, Aula Magna

Seminariet är öppet för alla intresserade vid Stockholms universitet.

Anmälan (namn + institution): http://doodle.com/poll/upqxent4g6wz6rbb

 

Välkomna!

 

Samtliga profilseminarier våren 2017