Professor är den främsta läraranställningen vid universitetet. Professorerna har en särskilt viktig roll för det akademiska ledarskapet och lärarstrukturen. Professorerna utgör den främsta garanten för utveckling och hög kvalitet i forskning och undervisning. Professorer ska delta i ämnets internationella utveckling, bidra till samarbete och nätverk inom forskning, verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stödja den pedagogiska verksamheten. Professorer förutsätts delta i och bidra till universitetets gemensamma utvecklingsarbete.

 Riktlinjer för befordan till professor (101 Kb)