Idéhistoria

Studenter Stockholm

Öppettider under sommaren

Institutionen för kultur och estetik har stängt från och med midsommar och öppnar igen den 10 augusti. Under denna period når du oss via mail.

Välkommen till idéhistoria

Idéhistoria är universitetets mest allmänbildande ämne - åtminstone om man får tro våra studenter. Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen, vilka föreställningar de har om historien och samtiden och vilka förhoppningar de har inför framtiden. Nästan alla de tankar och föreställningar som omger oss har idéhistoriska rötter. Man skulle kunna kalla idéhistoria för kreativitetens historia, eftersom den handlar om alla de idéer som skapat vår värld, eller åtminstone vår bild av världen.

Gröna kortet puff
Masterprogram i historiska studier startsida puff