Idéhistoria

Välkommen till idéhistoria

Idéhistoria är universitetets mest allmänbildande ämne - åtminstone om man får tro våra studenter. Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen, vilka föreställningar de har om historien och samtiden och vilka förhoppningar de har inför framtiden. Nästan alla de tankar och föreställningar som omger oss har idéhistoriska rötter. Man skulle kunna kalla idéhistoria för kreativitetens historia, eftersom den handlar om alla de idéer som skapat vår värld, eller åtminstone vår bild av världen.

Masterprogram i historiska studier startsida puff