Huset & lokalerna

Köken

Det finns 4 kök vid institutionen. Musikvetenskapens kök, konstvetenskapens kök, pentryt på Frescativägen 26, 4 tr och köket på Frescativägen 24E, 3 tr. I köken finns tillgång till kaffe, frukt och mjölk, samt möjlighet att förvara och tillreda enklare luncher.

Följande information gäller för Köket på Frescativägen 24E:

Köksvecka

Vi är många som använder oss av köket och en självklarhet är därför att alla städar efter sig och hjälps åt att hålla ordning. Alla som är anställda på litteratur, idéhistoria och teater över 50% tilldelas också en köksvecka per termin då man har extra ansvar för köket. Att ha köksvecka innebär att man sätter igång och tömmer diskmaskinen (diskmedel finns i skåpet under diskhon), att man håller lite extra ordning och att man tömmer sumpen i kaffeautomaten och fyller på med nytt kaffe, choklad och mjölkpulver. Köksveckan delar du med en eller två kollegor och schemat sitter uppsatt på kylskåpet i köket.

Kaffeautomaten

Kaffeautomaten ska fyllas på med kaffe, choklad och mjölkpulver 2-3 gånger i veckan. När automaten fylls på ska också sumpen och spillhinken tömmas.
Den som har köksvecka ansvarar också för kaffeautomaten.

Såhär gör du:

  • Öppna kaffeautomaten genom att vrida på nyckeln.
  • Dra ut den blå behållaren och släng påsen med sump. Sätt i en ny påse (kan ex. tas från papperskorgen nedanför kaffeautomaten) och sätt tillbaka behållaren.
  • För att tömma spillhinken använder du den gröna spaken på baksidan av luckan, dra ut spillhinken, töm den och sätt tillbaks den igen.
  • Kaffe, choklad och mjölkpulver finns i skåpen precis utanför köket. (om någonting är slut meddelar du Polly Hsu)
  • Tryck upp rören som går ut från behållarna i kaffeautomaten för att slippa spill när du fyller på. Dra ut behållarna för respektive sort, fyll på och skjut tillbaka behållarna. Tryck ner rören igen.
  • När du är klar stänger du igen luckan och låser den med nyckeln.
  • Tryck "Vitt" tre gånger så startar kaffeapparaten upp igen.

Onsdagsfika

Varje onsdag kl. 14.30 bjuds det på fika i köket då alla är välkomna att delta.

 

Bokmärk och dela Tipsa