Printomat

Universitetet har ett centralt system för utskrifter, skanning och kopiering som kallas Printomat. Du behöver ett aktivt universitetskonto samt universitetskortet för att använda systemet.

Printomat är ett så kallat ”follow me-print”-system. Det innebär att du skriver ut till en utskriftskö och sedan kan hämta ditt dokument när du vill på vilken kompatibel skrivare (Printomat) som helst i nätverket genom att du loggar in på maskinen med ditt universitetskort. Du kan även kopiera i färg eller svartvitt på samma maskin. Även skanning finns på samma maskin, du skannar in en fil och den skickas till dig med e-post. Mer information finns vid skrivarna/kopiatorerna.

Så här skriver du ut på utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat
Så här kopierar du på utskrifts- och kopieringstjänsten Printomat
Så här skannar du på Printomat

Petter och Lotta

Skrivarna Petter och Lotta står i postrummet på Frescativägen 24E. För att kopiera eller skriva ut på Lotta behöver du en persolig kod som du får av Jenny Albani: jenny.albani@su.se.

För utskrifter på Petter behöver du koppla din dator till skrivaren. Detta kan du få hjälp med av vår Macsupport om du skickar en beställning till it.ike@su.se. Kopiering på Petter är helt öppen.

Toner

Om toner behöver bytas på någon av våra skrivare (ej Printomater som servas av universitetet) kan du hämta tonerkasett hos Jenny Albani. Det är också hon som beställer ny toner när den är slut.