Personal

Sjukanmälan/VAB

Om du är sjuk eller hemma för vård av barn ska detta alltid anmälas till institutionen.

Den första frånvarodagen i en sjukperiod är karensdag (100 % löneavdrag). Avdraget beräknas på månadslönen multiplicerat med 12 som divideras med årsarbetstiden. Årsarbetstiden är det genomsnittliga antalet arbetsdagar per vecka multiplicerat med 52. Avdraget beräknas på antal arbetsdagar under sjuklöneperioden.

  • Fr.o.m. dag 2 t.o.m. dag 14 är avdraget 20 %.
  • Fr.o.m. dag 15 t.o.m. dag 364 i samma sjukperiod får du 90 % avdrag.
  • Fr.o.m. dag 365 tills vidare får du 100 % avdrag.

Observera att fr.o.m. den 15:e dagen i en sjukperiod utgår sjukpenning från Försäkringskassan.

Göra sjukanmälan eller anmäla VAB i Primula

All sjukanmälan eller vård av barn registrerar du själv i Primula. Du loggar in i Primula med ditt universitetskonto genom länken: http://hr.su.se Klicka sedan på "Min sida" i vänstermenyn och därefter Sjuk/friskanmälan och följ instruktionerna.

OBS! För att registrera VAB måste du först registrera ditt/dina barn under rubriken "Personuppgifter" som du också hittar i vänstermenyn under "Min sida".

Sjukanmälan i Primula ska inte göras om man är sjukskriven längre än sju dagar. I dessa fall görs anmälan genom att fylla i blanketten som finns nedan, ”Försäkran i samband med sjukdomsfall”, till blanketten ska läkarintyget bifogas. Båda dokument ska lämnas till personalhandläggaren på institutionen, Magdalena Hernow.

Nedan hittar du en pdf med information om hur du gör sjukanmälan och VAB i Primula.

Detta gäller för kvitton

Har du kvitton för läkemedel eller besök hos läkare och vill ha ersättning, var god och skicka in dessa i original med internposten till Sandra Ögren på Personalavdelningen.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa