Många av de lärare i litteraturvetenskap som ni möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de på, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar i de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år av grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier?

Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt ämne på ett tillgängligt sätt. Här får ni en konkret bild av vad en forskare i litteraturvetenskap kan ägna sig åt, och inspiration till vad fortsatta studier kan leda fram till.

Alla äger rum onsdagar, i anslutning till onsdagspuben i Gula villan, kl 17.00-18.00 i rum 144.

Först ut i serien av föreläsare är Magnus Öhrn och Per Anders Wiktorsson. 

"Fyllan värmer bäst – om alkohol och berusning i svenska rocktexter"
Litteraturforskarna Magnus Öhrn och Per Anders Wiktorsson. Foto: Björn Dalin

"Fyllan värmer bäst – om alkohol och berusning i svenska rocktexter" – Om föreläsningen

På 1970- och 80-talen försökte den svenska staten på ett mycket aktivt sätt få svenskar, i synnerhet ungdomar, att dricka mindre alkohol. ”Spola kröken” var namnet på samtidens mest uppmärksammade reklamkampanj! Samtidigt fyller alkoholen en viktig funktion i vuxenblivandet och, inte minst, inom rockmusiken. Hur går egentligen rocktexter i dialog med det omgivande samhället? Hur kopplas exempelvis alkohol till ålder, kön och klass i texterna? Forskningsprojektet ”Fyllan värmer bäst” har hämtat sitt namn från Nationalteaterns ”Livet är en fest” (1972) – en låt som inte bara handlar om groggar, vinflaskor och redlös berusning utan som också aktualiserar svenska rocktexters ambivalenta förhållningssätt till alkohol.

Kommande föreläsningar i serien

Onsdag 15 november, kl. 17.00–18.00, sal 144

Lydia Wistisen: Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur

Onsdag 6 december, kl. 17.00–18.00, sal 144

Anna Cullhed: Att sätta Medea på plats