Assmanns keynote följs av fem presentationer från forskare på institutionen med olika perspektiv på temporalitet och historiografi. 

Aleida Assmann är professor emeritus i engelska litteraturvetenskap och litterär teori vid Institutionen för litteraturvetenskap, konstvetenskap och media vid Universität Konstanz i Tyskland.

Bland hennes böcker är

  • Cultural Memory and Western Civilization: Arts of Memory 
  • Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity 

Mer om Aleida Assmans forskning

goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/men/tie/kul/en2873780.htm 

Arbetsgruppen för forskningsområdet historiografi och temporalitet på Institutionen för kultur och estetik

Staffan Bergwik, Jacob Derkert, Victoria Fareld, Lena Hammergren, Rikard Hoogland, Fredrik Krohn Andersson, Elisabeth Mansén, Catharina Nolin.