Accelerators hemsida acceleratorsu.art
Accelerators hemsida acceleratorsu.art.

Samtalet kretsar bland annat kring frågor om kreativa processer inom konst och forskning, om kunskap och sanning och om sinnenas betydelse i konst och vetenskap. Vilka är skillnaderna och likheterna i förhållningssätt och synen på resultat i konstnärliga och vetenskapliga processer?

Anmäl dig senast 22 november

Samtalet är gratis och öppet för alla. OBS! Begränsat antal platser. Anmälan görs via e-post till: accelerator@su.se senast den 22 november.

Accelerator – en mötesplats för konst och forskning

Under hösten har tolv forskare från olika discipliner på Stockholms universitet haft i uppdrag att ta del av den konst som ingick i höstens evenemang, ”An elegy to the medium of film” och ”Unknown cloud on its way to Stockholm University”, för att, med dem som utgångspunkt, reflektera över likheter och skillnader mellan konst och vetenskap.

Till Accelerators hemsida.