Opponent: Professor Susan McHugh, University of New England, Maine, USA.

Ordförande: Professor Jobst Welge, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.