Opponent: Professor Dr Klaus Müeller-Wille, Universität Zürich.

Ordförande: Elisabeth Mansén, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.