Program

09.00–09.15 Kaffe
09.15–09.30 Introduktion med doktorandrådet och prefekten
09.30–10.30

 Åsa Burman om Bli klar i tid och må bra på vägen: handbok för doktorander, inklusive frågestund

10.30–11.00 Paus med kaffe, frukt och bulle
11.00–11.50

Paneldiskussion och frågestund med nydisputerade forskare

11.50–12.30

Gruppdiskussioner om frågor som uppstått under panelen

12.30–13.00

Redovisning av gruppdiskussioner och sammanfattning av dagen

13.15–14.00

Doktorandrådets årsmöte, lunchsmörgås (OBS byte av lokal till 101).

 Omslaget till Åsa Burmans "Bli klar i tid och må bra på vägen. Handbok för doktorander.
Omslaget till Åsa Burmans Bli klar i tid och må bra på vägen – handbok för doktorander.

Anmälan

Anmäl dig senast den 17 november till johan.fredrikzon@idehist.su.se. Vänligen meddela om du kommer på både doktoranddagen och årsmötet, samt eventuell specialkost.