Susan McHugh. Foto: University of New England
Susan McHugh. Foto: University of New England

Professor Susan McHugh är en av de mest internationellt välkända forskarna på området Animal studies. Bland hennes böcker märks Animal Stories: Narrating across Species Lines (2011), University of Minnesota Press's Posthumanities series och Dog (2004), Reaktion Books' Animal series. Hon är en av redaktörerna för The Routledge Handbook of Human-Animal Studies (2014) and Literary Animals Look (2013), ett specialnummer av Antennae: The Journal of Nature in Visual Culture

Hennes kommande bok har titeln Indigenous Creatures, Native Knowledges and the Arts: Animal Studies in the Modern World, Palgrave Studies in Animals and Literature, 2017, och utges tillsammans med Wendy Woodward. 

Om Susan McHugh på University of Englands hemsida.

För information, kontakta gärna Boel Westin, professor i litteraturvetenskap, boel.westin@littvet.su.se

Välkommen!