Johan Fredrikzon lägger fram en ny version av sitt inledningskapitel.

Ordförande Elisabeth Mansén.

Det ska finnas ett skriftligt underlag – vid behov, ta kontakt med författaren.