Ordförande Elisabeth Mansén.

Det ska finnas ett skriftligt underlag – vid behov, ta kontakt med författaren.